Miroslav Bořek - Požární servis

Komplexní služby v požární ochraně a bezpečnosti práce


Navigace:


Dokumentace - bezpečnost práce

Nabízíme Vám možnost komplexního zajištění BOZP, ale i provedení dílčích úkolů z této oblasti. Naše dlouholetá praxe se zabezpečováním BOZP nás ujistila v tom, že nejefektivnější a ekonomicky nejvýhodnější způsob zabezpečení legislativních úkolů BOZP je na základě komplexně vypracovaného systému.

Poskytneme

Zpracujeme dokumentaci BOZP

Uvedené činnosti provádí výhradně osoba odborně způsobilá v oboru BOZP.
Ceny služeb jsou stanovovány dohodou na základě konkrétních podmínek.


Cech kontrolorů hasících přístrojůJsme členem Cechu kontrolorů hasících přístrojů