Miroslav Bořek - Požární servis

Komplexní služby v požární ochraně a bezpečnosti práce


Navigace:


Dokumentace - požární ochrana

Nabízíme Vám možnost komplexního zajištění požární ochrany, ale i provedení dílčích úkolů. Naše dlouholetá praxe se zabezpečováním požární ochrany nás ujistila v tom, že nejefektivnější a ekonomicky nejvýhodnější způsob zabezpečení legislativních úkolů požární ochrany je na základě komplexně vypracovaného systému.

Poskytneme

Zpracujeme dokumentaci Požární ochrany

Uvedené činnosti provádí výhradně osoba odborně způsobilá v oboru požární ochrany.
Ceny služeb jsou stanovovány dohodou na základě konkrétních podmínek.


Cech kontrolorů hasících přístrojůJsme členem Cechu kontrolorů hasících přístrojů