Miroslav Bořek - Požární servis

Komplexní služby v požární ochraně a bezpečnosti práce


Navigace:


Školení - bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zajistíme pro Vás právně stanovená školení v oboru BOZP.

Vypracujeme

Školení

Uvedené činnosti provádí výhradně osoba odborně způsobilá v oboru požární ochrany.
Ceny služeb jsou stanovovány dohodou na základě konkrétních podmínek.


Cech kontrolorů hasících přístrojůJsme členem Cechu kontrolorů hasících přístrojů