Miroslav Bořek - Požární servis

Komplexní služby v požární ochraně a bezpečnosti práce


Navigace:


Školení - požární ochrana

Zajistíme pro Vás právně stanovená školení a odbornou přípravu v oboru požární ochrany.

Vypracujeme

Školení

Odborná příprava

Uvedené činnosti provádí výhradně osoba odborně způsobilá v oboru požární ochrany.
Ceny služeb jsou stanovovány dohodou na základě konkrétních podmínek.


Cech kontrolorů hasících přístrojůJsme členem Cechu kontrolorů hasících přístrojů